ข้าวเหนียวนึ่ง (ไมโครเวฟ)

ส่วนผสมอาหาร

  • ข้าวเหนียวเขี้ยวงู500กรัม
  • น้ำ1 1/4

วิธีทำอาหาร

  1. นำข้าวเหนี่ยวเขี้ยวงูมาซาวให้สะอาด แช่น้ำไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง เทใส่กระชอนพักไว้ให้สะเด็ดน้ำ
  2. เทข้าวเหนี่ยวที่เตรียมไว้ใส้ภาชนะ เติมน้ำลงในข้าวเหนียว ปิดฝาภาชนะ นำเข้าเตาไมโครเวฟใช้เวลาประมาณ 8 นาที ระดับความร้อน HIGH
  3. เมื่อหมดเวลา นำออกมาคนให้ทั่ว ปิดฝาภาชนะ นำเข้าเตาไมโครเวฟต่อเวลาประมาณ 2 นาที ระดับความร้อน HIGH