วิธีไล่มด

เราสามารถแก้ไขปัญหาขบวนมดเหล่านี้ได้โดยให้นำเปลือกไข่มาเผาไฟแล้วไปวางไว้ ที่ ๆ มดเดินผ่าน เปลือกไข่จะช่วยทำให้มดก็จะไม่กล้าเดินผ่านมาอีกจ้า