ไส้กรอกแฟนซี

ส่วนผสมอาหาร

  • ไส้กรอกชนิดต่าง ๆ
  • น้ำมันสำหรับทอด
  • งาดำ
  • สาหร่าย
  • บะหมี่สำเร็จรูป
  • ผักสำหรับตกแต่งตามชอบ

วิธีทำอาหาร    

วิธีทำไส้กรอกแบบที่ 1 ปูน้อย

  • ผ่าไส้กรอกตามยาวแล้วแบ่ง 4 ส่วน ทั้ง 2 ด้าน บากส่วนบนลงมาเล็กน้อย เป็นส่วนตา นำไปทอดให้ขาปูงอเล็กน้อย ตกแต่งด้วยงาดำเป็นตาปู

วิธีทำไส้กรอกแบบที่ 2 ปลาหมึก

  • ตัดริมด้านหนึ่ง ของไส้กรอกออกเล็กน้อยให้เป็นเส้นตรง ผ่าให้เป็น 8 ส่วน นำไปทอดให้งอเป็นหนวดปลาหมึก ตกแต่งตาด้วยงาดำ

วิธีทำไส้กรอกแบบที่ 3 ตัวด้วง

  • ไส้กรอกยาวตัดเป็นรูปก้ามตัวด้วง 1 ชั้น ไส้กรอกค็อกเทลมาบากเป็นช่อง นำไปทอดให้มีรอยแยก ต่อก้ามให้ติดกับตัวโดยใช้ไม้จิ้มฟันเป็นตัวยึด ตกแต่งตาด้วยสาหร่ายและหัวไชเท้าและอาจจะ ใช้บะหมี่สำเร็จรูปทำเป็นขา

วิธีทำไส้กรอกแบบที่ 4 แมลงป่อง

  • ไส้กรอกยาวตัดเป็นก้าม 2 ชิ้น ไส้กรอกยาวบากเป็นร่องสำหรับทำเป็นตัว นำไปทอดให้มีรอยแยก ต่อก้ามติดกับลำตัว ตกแต่งตาและขา