เบญจา พิงค์ คิวปิ๊ด

ส่วนผสมอาหาร

  • Vodka1 oz
  • Red Grenadine1 oz
  • Orange Juice1 oz
  • Sugar syrup1 oz

วิธีทำอาหาร   

  1. นำส่วนผสมทั้งหมดมารวมกัน แล้วปั่นรวมกันกับน้ำแข็ง ใส่แก้ว Fancy Long Drink จะได้เครื่องดื่มสีแดงพร้อมเสริฟ์